ιστορίες που ίσως έχουν συμβεί

…….μέχρι το 2004 έκατσα στο νησί, μου άρεσαν οι χειμώνες παρότι μπορούσαν να είναι μέχρι και βασανιστικοί. τότε είναι που πέρασα από τα ηλεκτρονικά που είχα ενσωματώσει και στη μουσική μου, ας πούμε τους leftfield, σε πιο ήρεμα ακούσματα. ούτως ή άλλως, ο leonard cohen ήταν και παραμένει το καταφύγιό μου…….

ιστορίες που ίσως έχουν συμβεί

ιστορίες που ίσως έχουν συμβεί

…εκ των πραγμάτωνη δημιουργία είναι μοναχική υπόθεση. η απομόνωση σε βοηθά να κοιτάς προς τα μέσα, αλλά το ίδιο χρήσιμη, για να γράψεις, είναι και η παρατήρηση…..

Share