αντί στεφάνου

αντί στεφάνου

τα τύλιγε κατόπιν και τα μετέφερε στο χωράφι του για εμπλουτισμό και λίπανση της γης, αφού ήσαν απολύτως καθαρά και οργανικά, εμπεριείχαν δε και σπόρους ζώντες και ικανούς προς βλάστηση νέων φυτών υπό συνθήκες κλίματος κατάλληλες· αποτελούσε δηλαδή, όπως της επεξήγησε, το σαρκίο του έναν κρίκο αναπόσπαστο της αλυσίδας της ζωής, διότι ζωή λάμβανε ως τροφή από το οικοσύστημα και πάλι ζωή παρέδιδε σε αυτό· έτσι, ενθυμούμενη όλα αυτά τα πρωτάκουστα και λίαν αποκρουστικά η Ερμιόνη

Share

Post a comment