δίκτυα εξουσίας στη νεότερη Ελλάδα

δίκτυα εξουσίας στη νεότερη Ελλάδα

η αυτοαποσχόληση ως προβεβλημένη πολιτισμική αξία σε ένα περιβάλλον προλεταριάτου πόλης μπορεί να αποδειχθεί ότι έχει τις ρίζες της στο ίδιο σύνολο μελημάτων – ανεξαρτησία, αυτονομία, αυτοδιάθεση – όπως και τα μελήματα των Σαρακατσάνων βοσκών και των Κρητικών τεχνιτών. αποτελεί το μετασχηματισμό, μέσα σε μια οικονομία μισθωτής εργασίας στην πόλη, των αυτοκαταφατικών αντρικών αξιών που εντόπισαν ο Campell και οι άλλοι στην ελληνική ύπαιθρο.

(john campell – τιμή οικογένεια και πατρονία 1964)

Share