μια μέρα θα κάνεις πράγματα για μένα που μισείς. αυτό σημαίνει το να είσαι οικογένεια.

εξαιρετικά δυνατά & απίστευτα κοντά

εξαιρετικά δυνατά & απίστευτα κοντά

Share