κάτι παράξενο στο νου μου

κάτι παράξενο στο νου μου

in a city, you can be alone in a crowd, and in fact what makes the city a city is that it lets you hide the strangeness in your mind inside its teeming multitudes.

Share