ο υπολογιστής ήξερε ποιος είσαι και η μία και μοναδική ταυτότητα σου – το αληθινό εγώ σου, ακέραιο και απογυμνωμένο – πλήρωνε, υπέγραφε, αντιδρούσε, παρακολουθούσε και σχολίαζε, έβλεπε και φαινόταν. όφειλες να χρησιμοποιήσεις το αληθινό όνομά σου και την τράπεζα σου, και έτσι κάθε πληρωμή γινόταν απλή. ένα κουμπί για όλη τη διαδικτυακή ζωή σου.

ο κύκλος

ο κύκλος

Share

Post a comment