το αηδόνι

το αηδόνι

οι σημερινοί νέοι θέλουν να μαθαίνουν τα πάντα για τους πάντες. Νομίζουν ότι μπορούν να λύσουν ένα πρόβλημα μιλώντας γι’ αυτό. Εγώ ανήκω σε μια πιο σιωπηλή γενιά. Αντιλαμβανόμαστε την αξία της λήθης, το κίνητρο μιας καινούργιας αρχής.

Share

Post a comment